Home

Hoofdletter na dubbele punt

Hoofdletter na dubbele punt. Er zijn enkele gevallen waarin een hoofdletter na een dubbele punt wel juist is. Namen. Als het woord na de dubbele punt van zichzelf al een hoofdletter heeft, blijft die natuurlijk staan: Een grote verrassing: Zweden bleek helemaal niet zo'n duur land hoofdletter: eerste woord na een dubbele punt. in Brits Engels wordt de eerste letter na een dubbele punt alleen met hoofdletter geschreven als het een eigennaam of een acroniem is; in Amerikaans Engels wordt het eerste woord na een dubbele punt soms met hoofdletter geschreven als het een volledige zin begint Soms zie je dat het eerste woord na een dubbele punt met een hoofdletter geschreven wordt, soms met een kleine letter. Op het eerste gezicht leidt dat misschien tot verwarring, maar hier zijn een aantal duidelijke regels voor. Het eerste woord na een dubbele punt begint met een kleine letter, behalve in de volgende gevallen Na een dubbelepunt (dubbelpunt, dubbele punt) komt doorgaans geen hoofdletter. Stuur ons een mailtje met deze gegevens: naam, adres en telefoonnummer. Samengevat: morgen kom ik niet, overmorgen wel. Na een dubbelepunt komt wel een hoofdletter bij een opsomming of uitleg in hele zinnen. U kunt u als volgt abonneren: Surf naar VRTtaal.net. In de linkerkolom klikt u op 'Taalmail' Dubbele punt. Na een dubbele punt komt meestal een opsomming, een uitleg of een citaat. Het eerste woord na de dubbele punt krijgt meestal geen hoofdletter (tenzij het een hoofdletterwoord is, zoals een naam). Na de dubbele punt schrijf je wel een hoofdletter als er een volledige zin geciteerd wordt. Bijvoorbeeld

hoofdletter na een dubbele punt Genootschap Onze Taal

Meestal krijgt het eerste woord na een dubbele punt geen hoofdletter, tenzij dat woord altijd al een hoofdletter krijgt (zoals een naam). Als je een hele zin citeert, dan begint die zin na de dubbele punt wel met een hoofdletter. Puntkomma. Een puntkomma gebruik je tussen twee hoofdzinnen en bij opsommingen Gebruik de dubbele punt alleen na een volledige zin die eindigt met een zelfstandig naamwoord. Hier is een voorbeeld waarbij een dubbele punt op deze manier correct gebruikt wordt: The professor has given me three options: to retake the exam, to accept the extra credit assignment, or to fail the class realtyconnectstore@gmail.com. My Account; 0 Items. Shop. Essentials. Business Cards; Business Card Magnet

Hoofdletter na dubbele punt (direct rede en opsomming)

hoofdletter na dubbele punten Yakarand

 1. g) in een zin. Belgen zijn fan van hun Belgische mode maar kennen die eigen modemerken onvoldoende, zo blijkt uit een onderzoek van de Belgische modefederatie Creamoda, uitgevoerd door iVox. De regels rondom hoofdletters wijken soms namelijk iets af van Nederlandse regels, dus dan kan het geen.
 2. Nee, afhankelijk van wat er na de dubbele punt volgt, schrijft u soms een hoofdletter, soms niet. Als er na de dubbele punt een citaat of een aanhaling komt, krijgt het eerste woord steeds een.
 3. Na korte kopjes als Opmerking, Advies, Tip, Toelichting en Let op kan er zowel een kleine letter als een hoofdletter volgen op de dubbele punt.. Opmerking: de / De bovenstaande prijzen gelden alleen voor deze vlucht. Soms kan wat op de dubbele punt volgt, als een soort titel opgevat worden
 4. g: Voor het maken van een lekkere pastasaus heb je het volgende nodig: gezeefde tomaten, verse tomaten, knoflook, gehakt, een winterpeen, een ui, peper en zout
 5. gen zijn er geen echte regels. Er bestaan verschillende systemen. Hieronder vindt u enkele richtlijnen waarop u zich kunt baseren. In een opsom
 6. g, een uitleg of een citaat. Het eerste woord na de dubbele punt krijgt meestal geen hoofdletter (tenzij het een hoofdletterwoord is, zoals een naam). Na de dubbele punt schrijf je wel een hoofdletter als er een volledige zin geciteerd wordt
 7. In het Engels schrijf je het eerste woord na een dubbele punt met een hoofdletter, in het Nederlands met een kleine letter; In de titel schrijf je de eerste woorden van de titel én namen, syndromen en labels met een hoofdletter. In de bronvermelding schrijf je alle woorden (zowel de woorden uit journal-namen als van uitgeverijen) met.

Wel of geen hoofdletter na dubbele punt? metgoudenletter

In principe maak je na een dubbele punt geen gebruik van een hoofdletter, tenzij het eerste woord na de dubbele punt een eigennaam (bijvoorbeeld de naam van een persoon of een stad) is of er na de dubbele punt een geciteerde zin volgt. Dit jaar gaan we in twee landen op vakantie: Frankrijk en Spanje Leidt de dubbele punt een verklaring in, dan. Neem dit altijd op in je sollicitatiebrief. Vermeld vervolgens de vacature waar je op solliciteert en eventueel een vacaturenummer. Na 'betreft' komt een dubbele punt en een kleine letter. Voorbeeld: betreft: vacature administrateur. De aanhef. Het zijn maar een paar woorden, maar er kan veel mis gaan. Valkuilen Er zijn drie gevallen waarin een hoofdletter na een dubbele punt wel juist is. Het woord na de dubbele punt heeft van zichzelf al een hoofdletter: - Een grote verrassing: Nederland werd tweede. Er volgt een opsomming van meerdere zinnen of vragen: - Doe het volgende : Doe je armen in de lucht. Buig diep door je knieën Gebruik een hoofdletter voor de eerste letters na dubbele punten met VBA-code in een Word-document. De volgende VBA-code kan u helpen om alle eerste letters na de dubbele punten in het hele Word-document in hoofdletters te zetten, doe dit als volgt: 1. Houd de ALT + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster. 2 In het algemeen begint de tekst na een dubbele punt met een kleine letter, maar er wordt een hoofdletter geschreven als na de dubbele punt een geciteerde zin of een eigennaam volgt. De puntkomma De puntkomma wordt gebruikt in twee gevallen: 1. om een verband aan te geven; 2. in opsommingen

dubbelepunt VRT Taa

Hoofdletter na een dubbele punt. Wat echt heel veel mensen fout doen, is een hoofdletter schrijven na een dubbele punt. Eigenlijk kun je dat gemakkelijk onthouden: je schrijft nooit een hoofdletter na een dubbele punt Zie ook vraagteken. 7 Mars lijkt de meest reële optie: er is zelfs licht bewijs Wel of geen hoofdletter na dubbele punt? Soms zie je dat het eerste woord na een dubbele punt met een hoofdletter geschreven wordt, soms met een kleine letter. Op het eerste gezicht leidt dat misschien tot verwarring, maar hier zijn een aantal duidelijke regels voor. Het eerste woord na een dubbele punt begint met een kleine letter, behalve in. hoofdletter na dubbele punt of puntkomma Kwaliteit. Rechten & plichten. Sterftecijfers (HSMR en SMR) Keurmerken voor kwaliteit. Ervaringen & klachten. Ziekenhuischeck. Rapportages. Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (personeelssamenstelling) Patiëntenportaal. Calamiteiten

Beter spellen - dubbele punt, puntkomm

 1. g te introduceren en voor de aankondiging van een toelichting, verklaring, conclusie of citaat (Schrijfwijzer). Praktijktips. 1. Gebruik niet tweemaal in dezelfde zin een dubbele punt. 2. Na een dubbele punt volgt alleen een hoofdletter bij een citaat of een opsom
 2. Duitse hoofdletters volgens de regels. Er zijn 4 redenen voor het gebruik van een hoofdletter in het Duits: 1. begin van de zin. Voorbeeld: A m Anfang steht ein Großbuchstabe. D as ist auf Niederländisch genauso. 2. namen (van personen, regio's, merken) Voorbeeld: M aria S tratemeier, W estfalen, S iemens
 3. g . Schrijf geen hoofdletter na een dubbele punt, tenzij het woord met een hoofdletter begint. Zie ook dubbele punt. 8 De grachten zijn van binnen naar buiten in de volgende volgorde aangelegd: Als je 'en' voor het laatste deel van een opsom
Gebruik van een puntkomma

Hoofdletter na dubbele punt (direct rede en opsomming

Dubbele punt hoofdletter hoofdletter na dubbel

 1. Het juist gebruik van interpunctie in het Engels. Het gebruik van leestekens, ook wel interpunctie genoemd, is in het Engels anders dan in het Nederlands. Interpunctie is nodig om aan te geven dat er in een geschreven tekst een pauze ingelast moet worden, er iets benadrukt moet worden of om het einde van een zin aan te geven
 2. g, verklaring, toelichting of omschrijving aan te kondigen, of een citaat in te leiden. De tekst na de dubbele punt begint meestal met een kleine letter. Het boek belicht de volgende aspecten van intellectueel eigendom: auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, handelsnaamrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooirecht en databankenrecht. Voor een.
 3. Hoofdletter na dubbele punt Onze Taa . Hoofdletters gebruik je bij: 1. eerste gehele woord van de zin. 2. persoonsnamen: Klaas, Hans Janssen.Bij persoonsnamen krijgt het tussenvoegsel (van, van der, in 't) een hoofdletter als er geen naam of voorletter aan voorafgaat.Dus: Jan, Sint-Maarten, Jan de Vries, de heer De Vries, de heer en mevrouw.
 4. Hoofdletter na een dubbele punt. Wat echt heel veel mensen fout doen, is een hoofdletter schrijven na een dubbele punt. Eigenlijk kun je dat gemakkelijk onthouden: je schrijft nooit een hoofdletter na een dubbele punt ; Veel besloten vennootschappen hebben de afkorting 'BV' of soms B.V. in hun openbare bedrijfsnaam verwerkt. In reclamefolders.
 5. Leidt de dubbele punt een verklaring in, dan volgt er ook een kleine letter. Eén ding stond vast: dit mocht nooit meer gebeuren. Als het eerste woord na een dubbele punt een eigennaam is, behoudt die de hoofdletter. Drie landen nemen aan het overleg deel: Frankrijk, Duitsland en Italië. Toegevoegd op 25 april 2019 07:27: tekst

Hoofdletter na dubbele punt - Taaladvies . Alle kruiswoordpuzzels en synoniemen die het woord gebruiken Hoofdletter N. Zoek uit waar het woord Hoofdletter N in Kruiswoordpuzzel wordt gebruik Hoofdletter N illustraties clipart-afbeeldingen in AI, SVG, EPS en CDR. Download nu gratis brief of kapitaal clipart afbeeldingen in +73.061 cliparts en. Schrijf je de afkorting van postscriptum met hoofdletters, ook al heeft het voluit geschreven woord geen hoofdletters?Zie PS / ps; Hoe schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief: PS, P.S., ps of p.s.?En komt er daarna een dubbele punt? Zie PS / P.S. / ps / p.s Dubbelepunt of dubbele punt is niet in de Woordenlijst (2005) opgenomen. Volgens de Grote Van Dale (2005) is dubbelpunt een het-woord en dubbelepunt een de-woord. Op het internet komt zowel dubbele punt als dubbelepunt als dubbelpunt vaker voor in combinatie met de dan in combinatie met het, zowel op Nederlandse als op Belgische websites • Plaats voetnoten na de punt, maar vóór andere leestekens als komma of dubbele punt:1 • Indien een deel van een zin wordt geciteerd, eindig het citaat (met behulp van ') dan voor het plaatsen van een punt of komma. • Lever de opmaak van een document zo plat mogelijk aan: o Spring alinea's niet in

Hoofdletter na dubbele punt Kan er een hoofdletter komen na de dubbele punt? Op het postkantoor kunt u met e... Reppen van / over Wat is correct: met geen woord van iets reppen of over iets reppen? Beide voorzetsels zijn correct. Er is geen betekenisverschil ; Hoofdletter of kleine letter? - Scribb . Antwoord. De correcte spelling is pinpas. Opsomming van vragen Hoofdletter na dubbele punt Onze Taa . Opsomming Als er een opsomming van meerdere (volledige) zinnen of vragen volgt, komt er bij voorkeur ook een hoofdletter, omdat dan elke zin van de opsomming met een hoofdletter begint: Controleer het volgende: Is het gas afgesloten Opmaak van opsommingen in je scriptie dubbelepunt.nl Dubbelepuntnl - Webconcepten design en ontwikkeling maar dan net even ander Komt er na een dubbele punt altijd een hoofdletter? Nee, meestal niet zelfs. In principe krijgt het woord na de dubbele punt een kleine letter; de zin is nog niet afgelopen.... telefoon niet bij me! verwante adviezen aanhalingstekens en leestekens - (bron: Genootschap Onze Taal Een dubbele punt kan ook gebruikt worden in de situatie oorzaak-gevolg. Trucje: kan er in het eerste deel van de zin als volgt worden gezet, en in het tweede deel: namelijk, immers of want, dan kan je een dubbelepunt gebruiken

Na een dubbele punt begint een citaat altijd met dubbele aanhalingstekens gevolgd door een hoofdletter. Het citaat wordt afgesloten met dubbele aanhalingstekens, dan de bronvermelding en tot slot een punt Citaat na dubbele punt. Na een dubbele punt begint een citaat altijd met dubbele aanhalingstekens gevolgd door een hoofdletter. Het citaat wordt afgesloten met dubbele aanhalingstekens, dan de bronvermelding en tot slot een punt. Beide onderzoekers beweren: Veel financiële instituties zullen verhuizen naar China (Atkinson & Blyde, 2016 Pages in category Interpunctie Nederlands The following 10 pages are in this category, out of 10 total Of na een dubbele punt in een zin een hoofdletter komt of niet, is afhankelijk van de taal. In het Nederlands is dat niet zo, volgens de Taalunie. Mijn tablet doet dat correct, mijn smartphone niet Het is dus niet zo dat je constant hoofdletters aan het typen bent, wat door sommige mensen als geschreeuw kan worden ervaren

Dubbele punt. Na een dubbele punt komt meestal een opsomming, een uitleg of een citaat. Het eerste woord na de dubbele punt krijgt meestal geen hoofdletter (tenzij het een hoofdletterwoord is, zoals een naam). Na de dubbele punt schrijf je wel een hoofdletter als er een volledige zin geciteerd wordt Druk dan op het toetsenbord met shift. Hoofdletter na dubbele punt - Taaladvies . Sharpie Permanente marker met dubbele punt, fijn en ultrafijn, zwart, 2 stuks. €7,59. Amazon.nl . Permanente inkt voor gebruik op papier, kunststof, metaal en de meeste andere oppervlakken. Intensief heldere kleuren voor een indrukwekkend, levendig resultaat ; g De dubbele punt wordt in het Engels gebruikt om extra informatie te geven. U vindt de dubbele punt dus vaak voorafgaand aan een voorbeeld of een opsomming: Estate agents always say that there are three main considerations when buying a property: location, location and location. Ook gebruikt men een dubbele punt om een oorzaak of een reden aan te geven Leestekens | dubbele punt, puntkomma. Dubbele punt. Na een dubbele punt komt meestal een opsomming, een uitleg of een citaat. Het eerste woord na de dubbele punt krijgt meestal geen hoofdletter (tenzij het een hoofdletterwoord is, zoals een naam). Na de dubbele punt schrijf je wel een hoofdletter als er een volledige zin geciteerd wordt Hoofdlettergebruik na dubbele punt. In principe maak je na een dubbele punt geen gebruik van een hoofdletter, tenzij het eerste woord na de dubbele punt een eigennaam (bijvoorbeeld de naam van een persoon of een stad) is of er na de dubbele punt een geciteerde zin volgt

Leestekens en hoofdletters in een puntsgewijze opsomming

1 Academisch schrijven Tips and tricks2 Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP.. Op de hoofdletter I ontbreekt de punt vaak, evenals bij de J en de IJ. In het Turks kan de woordbetekenis veranderen door het al dan niet gebruiken van de punt op de i. Getalnotatie. In het Nederlands wordt bij grote getallen een punt gebruikt om elk drietal van cijfers van elkaar te scheiden. Bijvoorbeeld: 1.000.00 Hoofdletter. Na een dubbele punt of puntkomma Geen hoofdletter Als de zin begint met een getal of een speciaal teken. Geen hoofdletter. 1 e woord begint met een apostrof omdat letters zijn weggelaten. Tweede woord krijgt hoofdletter. Bij adressering krijgt elk woord aan het begin van een nieuwe regel een hoofdletter Het is bijna altijd nodig om na een Enter (Harde Return) te beginnen met een hoofdletter; vandaar dat MS deze functie automatisch heeft aangezet bij installatie van Word. Tenzij jij doortypt tot wat er uit ziet als het einde van de regel en net als bij de typemachine van vroeger op Enter drukt om naar de volgende regel te gaan

PS / P.S. / ps / p.s. Genootschap Onze Taal Onze Taa

Na de dubbele punt wordt er begonnen met een kleine letter. Een voorbeeld: Betreft: vacature projectmanager. Aanhef De aanhef is standaard, zoals 'Geachte heer/mevrouw '. Op de puntjes wordt de achternaam zonder voorletters ingevuld. Voorkom afkortingen in de aanhef. Bij namen met een voorzetsel, krijgt het voorzetsel een hoofdletter. Dus er na dubbele punt somming) www.junioreinstein.nl Online oefenen | Leer-en oefenboeken | Werkbladen | Educatief materiaal De ede d. ende zin: g: ' '.. ede : ei: 'I' Als d oor: 'Z. t een somming , oorbeeld. elden in de klas: E.J Jen. somming Als de somming , krijg je een Hoofdletter na dubbele punt Geen hoofdletter na dubbele punt Redacteurschap aangegeven in oorspronkelijke taal: Nederlandse verzamelbundel: (red.) Engelse verzamelbundel: (Ed.) of (Eds.) Redacteurschap aangegeven met (Ed.) of (Eds.) Voorvoegsels van achternamen in referentielijst achter achternaam: Merriënboer, J. J. G. van. (1997 Dubbele punt Na een dubbele punt komt meestal een opsomming, een uitleg of een citaat. Het eerste woord na de dubbele punt krijgt meestal geen hoofdletter (tenzij het een hoofdletterwoord is, zoals een naam) Voor je boekenlijstje heb je al een hoop boeken verzameld. En veel andere lezers blij gemaakt Toelichting: Na een dubbelpunt volgt doorgaans geen hoofdletter. Een hoofdletter schrijf je wel: - wanneer op een dubbelpunt een opsomming van meerdere volledige zinnen of vragen volgt. De volgende onderzoeksvragen staan centraal: Kwam er verzet tegenover het apartheidsregime? Waren er 'zwarte' Zuid-Afrikanen die meededen met de 'blanke.

Meestal geen hoofdletter na dubbele punt - TED Translators

Dubbele punt. Zet een dubbele punt- op een opsomming aan te kondigen- om de directe rede aan te kondigen- om een verklaring aan te kondigen. Na dubbele punt volgt geen hoofdletter, behalve bij de directe rede Aanhalingstekens. Zet aanhalingstekens- bij een citaa Hoofletter. 'n Hoofletter en 'n kleinletter A, die eerste letter van die alfabet. Hoofletters (Engels: Capital letters ) sluit die alfabetletters A, B, C,Z in (ASCII kode 65 tot 90) en sluit a, b, c, z uit. 'n Sin begin altyd met 'n hoofletter, met uitsondering waar 'n sin met 'n begin, maar dan word die eerste woord na die 'n wel. Hoofdletter de eerste letters na dubbele punten met VBA-code in een Word-document étaient nommés attributs et devaient utiliser deux-points égal (:=) comme séparateur. waren bekend als attributen en moesten ' dubbele punt is gelijk' (:=) gebruiken als scheidingsteken

Na 'meneer' en 'mevrouw' begint de achternaam altijd met een hoofdletter: meneer Raaspit, mevrouw Van der Hoed. Een voorvoegsel ('van der') krijgt altijd maar één hoofdletter. Je zou kunnen zeggen dat een naam altijd start met een hoofdletter, in dit geval is dat de 'v' Gebruik dubbele punt bij zinnen en zinsdelen. Je plaatst de dubbelepunt voor zinnen of zinsdelen die iets noemen ter opheldering, verklaring, toelichting of als conclusie van wat je ervoor hebt geschreven. Na een dubbelepunt volgt geen hoofdletter, behalve als het eerste woord een eigennaam is of een aanhaling in de directe rede, of als er. In principe krijgt het woord na de dubbele punt een kleine letter; de zin is nog niet afgelopen. Er zijn enkele gevallen waarin een hoofdletter na een dubbele punt wel juist is. - Het woord na de dubbele punt heeft van zichzelf al een hoofdletter. - Er volgt een opsomming van meerdere zinnen of vragen Na een dubbele punt volgt doorgaans een citaat, een opsomming of een verklaring. Een citaat na een dubbele punt begint altijd met een hoofdletter, bijvoorbeeld: (1) Geert jammerde: 'Hoe kon het toch zo uit de hand lopen?' Opsommingen krijgen alleen een hoofdletter als ze uit meerdere volledige zinnen bestaan, bijvoorbeeld: (2) De volgende.

Staedtler viltstiften met dubbele punt

Gebruik van een dubbele punt - taal-oefenen

Hoofdlettergebruik na dubbele punt. In principe maak je na een dubbele punt geen gebruik van een hoofdletter, tenzij het eerste woord na de dubbele punt een eigennaam (bijvoorbeeld de naam van een persoon of een stad) is of er na de dubbele punt een geciteerde zin volgt. Dit jaar gaan we in twee landen op vakantie: Frankrijk en Spanje Een. Vertalingen in context van deux-points in Frans-Nederlands van Reverso Context: deux points, deux autres points, deux ou trois point Hoofdletter na dubbele punt - Taaladvies . Shoppen bij de boer: 'Door corona denken mensen meer na over waar hun voedsel vandaan komt' 1 februari Melk uit Molenaarsgraaf en kaas uit Noordeloos. Door de coronacrisis neemt de vraag naar. Inge van der Heijden komt net te kort voor het podium, maar is tevreden: 'Eruit gehaald wat erin zat' video. Hoofdlettergebruik na dubbele punt. In principe maak je na een dubbele punt geen gebruik van een hoofdletter, tenzij het eerste woord na de dubbele punt een eigennaam (bijvoorbeeld de naam van een persoon of een stad) is of er na de dubbele punt een geciteerde zin volgt. Dit jaar gaan we in twee landen op vakantie: Frankrijk en Spanj

Dubbele punt en puntkomma in je scriptie Uitleg

Geen hoofdletter. Na een puntkomma komt geen hoofdletter, tenzij er een naam van iets of iemand volgt. Lijkt niet op een dubbele punt. De laatste jaren zie je steeds vaker dat een puntkomma gebruikt wordt waar het een dubbele punt moet zijn, vooral als inleiding van een opsomming, maar dat is niet correct.. spellingregels leestekens punt: aan eind zin of bij afkortingen. (let op: afkortingen als woorden uitgesproken zonder punt bv: tros, maten en gewichten oo

Punt Komma Lier - punt komma lier zimmerplein 30 2500 lierSpeciale tekens typen op je Mac - Apple Coach

Interpunctie wordt regelmatig genoemd als struikelblok bij het schrijven van een goed document. Goed gebruik van interpunctie maakt een tekst niet alleen beter leesbaar, maar kan ook de interpretatie beïnvloeden. Dit webinar is onderdeel van de serie ' Optimaliseer je Nederlands ' (start/gestart op 3 juni 2021). Inhoud Domeinen gehost op hetzelfde IP Analyse. IP-adressen zijn in de grootte voor IPv4 32 bit, dat is basic en aangeduid met 4-bits van 8 bit getal dat onderscheiden met focussen.Bijvoorbeeld: 94.228.129.61. Het IP-locatie van taaladvies.net is 94.228.129.61, we hebben 17+ site vergemakkelijkt op deze server ontdekt wordt 's gebruikt bij afkortingen die eindigen met een punt, kleine letters die zelfstandig worden gebruikt en hoofdletters die verward kunnen worden met woorden, als ze in het meervoud worden gebruikt: Spell out all St.'s and Ave.'s. He divided the page with a row of x's. Sarah will register the A's through the I's at the convention Het enige is, je bent niet helemaal consequent in je gebruik van hoofdletters na een dubbele punt, en ik vond één samenstelling die jij los ipv aan elkaar hebt geschreven (het is analysemethode). Ik kon geen verbeteringen aanbrengen omdat je er een pdf'je van hebt gemaakt, maar ik denk dat je zelf wel ziet wat ik bedoel Dubbele punt: aankondiging opsomming, citaat of directe rede aankondigen, verklaring aankondigen (let op: na dubbele punt geen hoofdletter, behalve bij directe reden) Aanhalingstekens: bij een citaat of directe rede (let op: leestekens in de zin binnen de aanhalingstekens), om aan te geven dat een woord een andere betekenis heeft dan normaa